Παλιά αρχοντικά και αξιόλογα κτίρια της Λάρισας τέλους 19ου και α' μισού του 20ου αιώνα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πανάγου Βασιλική, Κανδήλα Ιουλία
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλης , 2019
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ