Παραπομπή APA

Πανάγου Βασιλική. (2019). Παλιά αρχοντικά και αξιόλογα κτίρια της Λάρισας: τέλους 19ου και α' μισού του 20ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλης.

Παραπομπή Chicago Style

Πανάγου Βασιλική. Παλιά αρχοντικά και αξιόλογα κτίρια της Λάρισας: τέλους 19ου και α' μισού του 20ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλης, 2019.

Παραπομπή MLA

Πανάγου Βασιλική. Παλιά αρχοντικά και αξιόλογα κτίρια της Λάρισας: τέλους 19ου και α' μισού του 20ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλης, 2019.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.