Διάβρωση ακτών: αίτια - αντιμετώπιση - θεσμικό πλαίσιο (2017 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διάβρωση ακτών: αίτια - αντιμετώπιση - θεσμικό πλαίσιο (Ημερίδα), ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2017
Λέξη-Κλειδί:Ακτές
Προστασία Ακτών
Διάβρωση
Κλιματικές Αλλαγές
Παράκτια Εργα
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας