Η εμπειρία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην κοστολόγηση των περιβαλλοντικών έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαμαλούγκας Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Πηγή:Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα (2017 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, RICS
Λέξη-Κλειδί:ΕΣΠΑ
Πρότυπα
Μετρήσεις
Περιβάλλον
Κοστολόγηση
Αειφόρος Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας