Μελέτη της διάβρωσης χωμάτινων φραγμάτων και αναχωμάτων

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του είδους και της συμπεριφοράς της αργίλου διασποράς, των επιπτώσεων της χρήσης της σε χωμάτινα φράγματα και μέτρα αντιμετώπισής τους. [ΣΥ]...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Οικονόμου Αλέξανδρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2015
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 627.83 ΟΙΚ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη