Μελέτη της επίδρασης στις φυσικές και θερμικές ιδιότητες που έχει η εισαγωγή υλικών αλλαγής φάσης σε κονιάματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση μιας εναλλακτικής τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας με την χρήση των υλικών αλλαγής φάσης. Τα συστήματα, που βασίζονται σε αυτήν, είναι ποικίλα και εκτείνονται σε αρκετούς τομείς της τεχνολογικής δραστηριότητας. Δίνεται έμφαση κυρίως στη δυνατότητα εφαρμογής αυτών των υλικών στον κτιριακό τομέα, όπου...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπάτζιος Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.135 ΜΠΑ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη