Σεισμική απόκριση τοιχοποιιών και λιθοδομών χωρίς ή με σεισμική μόνωνση

Μια εναλλακτική λύση, πέραν του κλασικού αντισεισμικού σχεδιασμού, αφορά την εφαρμογή ενός ειδικού συστήματος απορρόφησης της σεισμικής ενέργειας, το οποίο καλείται "σεισμική μόνωση βάσης" (Seismic Base Isolation), είναι το περιεχόμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, μελετάει την απόκριση τοιχοποιιών υπό σεισμική διέγερση χωρί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολακόπουλος Αναστάσιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2015
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183 ΝΙΚ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη