Οι Μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας (2017: Μαρούσι)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οι Μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας [καταλογος έκθεσης] (Έκθεση Ζωγραφικής), ΤΕΕ, ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης
Κατηγορία Υλικού: Έκθεση
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Εκθέσεις
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Ζωγραφική
Γενική θεματική ενότητα:ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Διαδίκτυο:ο κατάλογος της έκθεσης:

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2637
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 353
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1098
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1633
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη