Προγραμματισμός - υλοποίηση αντιπλημμυρικών - περιβαλλοντικών μελετών και έργων για την προστασία της Μητρ. Ενότητας Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μούκος Νικόλαος, Αριστοβούλου Ελένη
Συλλογικό Έργο: Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Πηγή:Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία (2015 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αντιπλημμυρική Προστασία
Θεσμικό Πλαίσιο
Αντιπλημμυρικά Εργα
Πλημμύρες
Ρέματα
Αποχέτευση Ομβρίων
Αποχετευτικά Δίκτυα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1620