Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (18ο : 2018 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος, ΤΕΕ - Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Διαστασιολόγηση
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Ανάλυση Κατασκευών
Κατασκευές
Επισκευές
Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων
Σύνθετα Υλικά
Δομικά Υλικά
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου