Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (2018 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων: Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Λέξη-Κλειδί:Θαλάσσια Ρύπανση
Προστασία Περιβάλλοντος
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Αειφόρος Ανάπτυξη
Θαλάσσιο Περιβάλλον
Πετρελαιοκηλίδες
Κατάλοιπα Πλοίων
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας