Προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης αντιρρυπαντικών υλικών (Απορροφητικά υλικά, χημικά διασκορπιστικά)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χείλαρη Δέσποινα, Ζαννίκος Φανούριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων: Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων : Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Θαλάσσιο Περιβάλλον
Θαλάσσια Ρύπανση
Πετρελαιοκηλίδες
Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας