Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως 50.000 Ευρώ για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου (Ημερίδα), Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών : Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών
Φορολογία
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της 2ης παρουσίασης
Τα περιεχόμενα της ημερίδας