Αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων με χρήση βιοαντιδραστήρα τεχνολογίας μεμβρανών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαγιαννίδης Οδυσσέας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. ΧΜ - Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2016
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Φυσική περιγραφή:95σ. : πιν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 86-95
Κωδικός DEWEY:363.7284 - (Υγρά απόβλητα:Διάθεση αποβλήτων:Περιβάλλον)
628.43 - (Υγρά απόβλητα:Υγειονομική μηχανική)
628.3 - (Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)