Πύργος Taoua στην περιοχή Beaulieu στη Λωζάνη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γουλούτη Κυριακή
Συλλογικό Έργο: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λωζάνη , 2011
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Πίνακας περιεχομένων:
  • Προμελέτη - Προδιαστασιολόγηση - Διαστασιολόγηση - Μελέτη πρόσοψης - Παράρτημα Α΄: Γενικά στοιχεία του κτιρίου - Παράρτημα Β': Κατασκευαστικές λεπτομέρειες - Παράρτημα Γ': Τρισδιάστατη απεικόνιση του κτιρίου