Διερεύνηση αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης υφιστάμενης γέφυρας σε ρευστοποιήσιμο έδαφος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση αποτελεσματικότητας της σεισμικής μόνωσης υφιστάμενης γέφυρας σε ρευστοποιήσιμο έδαφος, κατασκευασμένη από ωπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, τριών ανοιγμάτων, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Πολυσίτου Ξάνθης και ανήκει στο οδικό δίκτυο Πολυσίτου-Συδινής ... [ΣΥ]...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ακαντζιλιώτης Σπυρίδων
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.2 ΑΚΑ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη