Αποτίμηση σεισμικής απόκρισης υφιστάμενου σχολικού κτηρίου ωπλισμένου σκυροδέματος και ενίσχυση με τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενου σχολικού κτηρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης (ανάλυση Pushover) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ), καθώς και η ενίσχυση του προαναφερθέντος φορέα με την εφαρμογή δικτυωμάτων μεταλλικής διατομής...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουδρισλή Μαρίνα-Δήμητρα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2016
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ