Το Κοινόν Μελενίκου και το σύστημα διοικήσεως του συμβολή εις την ιστορίαν της οργανώσεως των ελληνικών κοινοτήτων επί τουρκοκρατίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πέννας Πέτρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1946
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 949.56 Π
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη