Παραπομπή APA

Ρούπα Ευφροσύνη, & Χατζόπουλος Ελευθέριος. (2018). Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Συσκευασίας. Θεσσαλονίκη: Reprotime Fine Art Publications.

Παραπομπή Chicago Style

Ρούπα Ευφροσύνη, and Χατζόπουλος Ελευθέριος. Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Συσκευασίας. Θεσσαλονίκη: Reprotime Fine Art Publications, 2018.

Παραπομπή MLA

Ρούπα Ευφροσύνη, and Χατζόπουλος Ελευθέριος. Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Συσκευασίας. Θεσσαλονίκη: Reprotime Fine Art Publications, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.