Μελέτη συγκολλήσεων ανοξείδωτων ωστενιτικών και σκληρυνομένων με κατακρήμνιση χαλύβων - συμπεριφορά σε περικρυσταλλική διάβρωση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κεσκεσιάδης Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμ. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 2011
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ