Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών χιτοζάνης και πολυβινυλικής αλκοόλης με νατριούχο μοντμοριλλονίτη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπελιώκα Μαρία-Παρασκευή
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 668.9 ΜΠΕ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη