Ποταμοί και αστικός χώρος η ενσωμάτωση του ποταμού στον αστικό χώρο. Βασικές προκλήσεις για τον σχεδιαστή - μηχανικό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουτάκος Χρήστος, Πάλλας Παναγιώτης, Γαλάνη Βασιλική, Κουκούλας Νικόλαος
Συλλογικό Έργο: Δήμος Λάρισας, Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με ποτάμια, Αστικά ποτάμια επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 2017
Όνομα μέρους:Αστικοποίηση, αστικός σχεδιασμός - προγραμματισμός και η διαδικασία αποκατάστασης των ποταμών
Εργαλεία χωρικού σχεδιασμού στον ελληνικό χώρο, εφαρμογή τους στην πόλη της Λάρισας σε σχέση με τον Πηνειό ποταμό και εξέλιξη της πόλης
Τα Τρίκαλα ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα ενσωμάτωσης του Ληθαίου ποταμού στον αστικό ιστό
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 711.4 Π