Παραπομπή APA

Μπίκας Αθανάσιος. (2018). Ανελκυστήρες: νέες τεχνολογίες & νομοθεσία. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Μπίκας Αθανάσιος. Ανελκυστήρες: νέες τεχνολογίες & νομοθεσία. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Μπίκας Αθανάσιος. Ανελκυστήρες: νέες τεχνολογίες & νομοθεσία. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.