Παραπομπή APA

Σούλης Βασίλειος Ι. (2018). Η μελέτη της αλληλεπίδρασης πλαισίου Ο/Σ και τοιχοπλήρωσης-νέα αριθμητική τεχνική προσδιορισμού της συμπεριφοράς της διαγώνιου τοιχοράβδου. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Σούλης Βασίλειος Ι. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης πλαισίου Ο/Σ και τοιχοπλήρωσης-νέα αριθμητική τεχνική προσδιορισμού της συμπεριφοράς της διαγώνιου τοιχοράβδου. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Σούλης Βασίλειος Ι. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης πλαισίου Ο/Σ και τοιχοπλήρωσης-νέα αριθμητική τεχνική προσδιορισμού της συμπεριφοράς της διαγώνιου τοιχοράβδου. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.