Συνεχείς πλάκες ΟΣ μιας διεύθυνσης με βυθιζόμενη εξωτερική στήριξη-πειραματικές δοκιμές και απλό αναλυτικό προσομοίωμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταθάς Nικόλαος, Μπούσιας Ευστάθιος Ν., Παλιός Ξενοφών, Στρεπέλιας Ηλίας, Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Πολυώροφα Κτίρια
Πλάκες
Ράβδοι
Κατάρρευση
Υποστυλώματα
Αριθμητική Προσομοίωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου