Παραπομπή APA

Γουργιώτης Ανέστης. (2018). Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: προκλήσεις - αδυναμίες. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Γουργιώτης Ανέστης. Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: προκλήσεις - αδυναμίες. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Γουργιώτης Ανέστης. Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: προκλήσεις - αδυναμίες. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.