Παραπομπή APA

Κίσσας Λάμπρος. (2018). Υδροηλεκτρικά φράγματα και χωρικός σχεδιασμός. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Κίσσας Λάμπρος. Υδροηλεκτρικά φράγματα και χωρικός σχεδιασμός. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Κίσσας Λάμπρος. Υδροηλεκτρικά φράγματα και χωρικός σχεδιασμός. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.