Παραπομπή APA

(2018). Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR (2018: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR (2018: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR (2018: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.