Παραπομπή APA

Λιακατή Φανή. (2018). Ευρωπαικός Κανονοσμός 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Λιακατή Φανή. Ευρωπαικός Κανονοσμός 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Λιακατή Φανή. Ευρωπαικός Κανονοσμός 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.