Η εναλλακτική διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων στην Δυτική Θεσσαλία. Τα επόμενα βήματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παγανός Ελευθέριος
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση στερεών αποβλήτων & αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία - Προοπτικές, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2018
Λέξη-Κλειδί:Υγειονομική Μηχανική
Διαχείριση Αποβλήτων
Ανακύκλωση Αποβλήτων
Υλικά Συσκευασίας
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης
Φυσική περιγραφή:25 σελ. : εικ., πίν., σχ.
Εκδότης:ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)