Παραπομπή APA

Γιαννόπουλος Δημήτριος. (2018). Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στη Δυτική Θεσσαλία. Προγραμματιζόμενα έργα. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Γιαννόπουλος Δημήτριος. Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στη Δυτική Θεσσαλία. Προγραμματιζόμενα έργα. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Γιαννόπουλος Δημήτριος. Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στη Δυτική Θεσσαλία. Προγραμματιζόμενα έργα. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.