Παραπομπή APA

Δημητριάδης Ηλίας. (2018). Η εμπειρία του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ" στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ και τα οφέλη της για την ΠΕ Λάρισας. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Δημητριάδης Ηλίας. Η εμπειρία του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ" στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ και τα οφέλη της για την ΠΕ Λάρισας. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Δημητριάδης Ηλίας. Η εμπειρία του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ" στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ και τα οφέλη της για την ΠΕ Λάρισας. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.