Παραπομπή APA

Παπαηλιόπουλος Ιωάννης. (2018). Η ανακύκλωση ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων στη μονάδα της "ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ". Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Παπαηλιόπουλος Ιωάννης. Η ανακύκλωση ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων στη μονάδα της "ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ". Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Παπαηλιόπουλος Ιωάννης. Η ανακύκλωση ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων στη μονάδα της "ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ". Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.