Μηχανική λογισμικού με ανοιχτό λογισμικό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κακαρόντζας Γεώργιος
Συλλογικό Έργο: Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό για μηχανικούς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2018
Λέξη-Κλειδί:Συστήματα Πληροφοριών
Λογισμικό
Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γενική θεματική ενότητα:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης