Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης "Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και απασχόλησης" [2015 : Λάρισα]

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης "Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης", ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2015
Λέξη-Κλειδί:Ανακύκλωση
Διαχείριση Αποβλήτων
Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών
Ανακύκλωση Ηλεκτρονικών Συσκευών
Καινοτόμες Τεχνολογίες
Απασχόληση
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το υλικό της ημερίδας