Παραπομπή APA

Κόκκαλης Αθανάσιος. (2015). Παραγωγή αειφόρου βιοντίζελ. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Κόκκαλης Αθανάσιος. Παραγωγή αειφόρου βιοντίζελ. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2015.

Παραπομπή MLA

Κόκκαλης Αθανάσιος. Παραγωγή αειφόρου βιοντίζελ. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2015.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.