Παραπομπή APA

Γιακουβής Χρήστος. (2015). Απολογισμός της Πράξης "Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης". Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Γιακουβής Χρήστος. Απολογισμός της Πράξης "Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης". Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2015.

Παραπομπή MLA

Γιακουβής Χρήστος. Απολογισμός της Πράξης "Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης". Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2015.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.