Συμπεριφορά πλαισίων Ο/Σ ενισχυμένων με εμφατνούμενα τοιχώματα Ο/Σ υπό ανακυκλιζόμενη οριζόντια φόρτιση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαθεοχάρης θεοχάρης, Περδικάρης Φίλιππος Κ., Μωρέττη Μαρίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Επαναλαμβανόμενη Φόρτιση
Πλαίσια
Τοιχώματα
Υποστυλώματα
Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου