Παραπομπή APA

Παπασωτηρίου Αλέξιος. (2018). Παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στην σεισμική απόκριση των κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Παπασωτηρίου Αλέξιος. Παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στην σεισμική απόκριση των κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Παπασωτηρίου Αλέξιος. Παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στην σεισμική απόκριση των κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.