Ταχεία εκτίμηση του επιπέδου σεισμικής βλάβης κτιρίων ο/σ με αλγόριθμο αναγνώρισης προτύπων και χρήση τεχνητών Νευρωνικών δικτύων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μορφίδης Κωνσταντίνος, Κωστινάκης Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Σεισμική Τρωτότητα
Βλάβες
Νευρωνικά Δίκτυα
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου