Πειραματική διερεύνηση του μήκους αγκύρωσης στην αποτίμηση της συνάφειας Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ) με τοιχοποιία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ασκούνη Παρασκευή, Παπανικολάου Αικατερίνη (Κορίνα)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Τοιχοποιίες
Κονιάματα
Ινες Γυαλιού
Αγκυρώσεις
Αστοχίες
Φωτογραμμετρία
Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου