Σχεδιασμός έργων οδοφωτισμού με τη χρήση της νέας ΤΟΤΕΕ και τεχνικοί έλεγχοι ορθής υλοποίησης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπουρούσης Κωνσταντίνος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού: Παρουσίαση της νέας ΤΟΤΕΕ (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Πηγή:Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού : Παρουσίαση της νέας ΤΟΤΕΕ (2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Λέξη-Κλειδί:Τεχνικές Οδηγίες
Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού
Φωτιστικά Συστήματα
Φωτισμός Οδών
Κατανάλωση Ενέργειας
Φωτορύπανση
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας