Παραπομπή APA

Νικολουτσόπουλος Νικόλαος. (2018). Πειραματική διερεύνηση τσιμεντοκονιάματος ινοπλισμένου με ίνες Πολυπροπυλενίου με μεταβλητό λόγο νερό/τσιμέντο. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Νικολουτσόπουλος Νικόλαος. Πειραματική διερεύνηση τσιμεντοκονιάματος ινοπλισμένου με ίνες Πολυπροπυλενίου με μεταβλητό λόγο νερό/τσιμέντο. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Νικολουτσόπουλος Νικόλαος. Πειραματική διερεύνηση τσιμεντοκονιάματος ινοπλισμένου με ίνες Πολυπροπυλενίου με μεταβλητό λόγο νερό/τσιμέντο. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.