Παραπομπή APA

Σίδερης Κοσμάς. (2018). Επίδραση των κρυσταλλικών προσμείκτων PRAH στην ανθεκτικότητα των σκυροδεμάτων. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Σίδερης Κοσμάς. Επίδραση των κρυσταλλικών προσμείκτων PRAH στην ανθεκτικότητα των σκυροδεμάτων. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Σίδερης Κοσμάς. Επίδραση των κρυσταλλικών προσμείκτων PRAH στην ανθεκτικότητα των σκυροδεμάτων. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.