Παραπομπή APA

Τσακαλάκης Κωνσταντίνος. (2018). Διερεύνηση και συσχέτιση των μεθόδων παραγωγής και προσδιορισμού των κατάλληλων κοκκομετρικών συνθέσεων αδρανών σκυροδέματος. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Τσακαλάκης Κωνσταντίνος. Διερεύνηση και συσχέτιση των μεθόδων παραγωγής και προσδιορισμού των κατάλληλων κοκκομετρικών συνθέσεων αδρανών σκυροδέματος. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Τσακαλάκης Κωνσταντίνος. Διερεύνηση και συσχέτιση των μεθόδων παραγωγής και προσδιορισμού των κατάλληλων κοκκομετρικών συνθέσεων αδρανών σκυροδέματος. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.