Χρήση μηχανισμού αυτοσυντήρησης με σκοπό το μετριασμό δυσμενών επιπτώσεων σκυροδέτησης και συντήρησης σε υψηλές θερμοκρασίες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σάββα Περικλής, Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος, Νικολαϊδης Δημήτρης, Πέτρου Μιχάλης Φ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Θερμοκρασία
Φυσικές Ιδιότητες
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου