Παραπομπή APA

Γαλετάκης Μιχαήλ. (2018). Παραγωγή και εργαστηριακός έλεγχος δομικών στοιχείων με χρήση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών από απόβλητα εκσκαφών - κατεδαφίσεων - κατασκευών (ΑΕΚΚ). Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Γαλετάκης Μιχαήλ. Παραγωγή και εργαστηριακός έλεγχος δομικών στοιχείων με χρήση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών από απόβλητα εκσκαφών - κατεδαφίσεων - κατασκευών (ΑΕΚΚ). Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Γαλετάκης Μιχαήλ. Παραγωγή και εργαστηριακός έλεγχος δομικών στοιχείων με χρήση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών από απόβλητα εκσκαφών - κατεδαφίσεων - κατασκευών (ΑΕΚΚ). Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.