Ελεγχος επάρκειας και ενίσχυση ιστορικού συγκροτήματος από φέρουσα τοιχοποιία: "Προσφυγικά" στην Αθήνα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σπυράκος Κων/νος, Πάνου-Παπαθεοδώρου Ελένη, Κοκκινάκος Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Διατηρητέα Κτίρια
Συντήρηση Μνημείων
Δομική Ανάλυση
Σεισμική Διακινδύνευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου