Το διατηρητέο έργο των Αρχιτεκτόνων της Μεσοπολεμικής Αθήνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο