Παραπομπή APA

Μπισκίνης Διονύσιος. (2018). Ενίσχυση υφιστάμενων πλαισίων με εμφάτνωση από Ο.Σ: Αντοχή, δυσκαμψία και ικανότητα παραμόρφωσης. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Μπισκίνης Διονύσιος. Ενίσχυση υφιστάμενων πλαισίων με εμφάτνωση από Ο.Σ: Αντοχή, δυσκαμψία και ικανότητα παραμόρφωσης. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Μπισκίνης Διονύσιος. Ενίσχυση υφιστάμενων πλαισίων με εμφάτνωση από Ο.Σ: Αντοχή, δυσκαμψία και ικανότητα παραμόρφωσης. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.